Na jakiej zasadzie działa zmiękczacz do wody?

Twarda woda to problem, z którym boryka się wiele gospodarstw domowych. Jak się jednak okazuje na rynku dostępne są urządzenia, których zadaniem jest poprawa jakości wody. Do wyżej wspomnianych zaliczane są zmiękczacze. Ich działanie polega na obniżeniu ogólnej twardości wody do takiego stopnia, który będzie odpowiedni dla danego gospodarstwa domowego.

Jak działa zmiękczacz do wody?

Zanim przejdziemy do szczegółowego omówienia zasad działania zmiękczacza do wody warto zwrócić uwagę na to, jak wygląda jego budowa. Otóż składa się on z trzech elementów:

  1. Zbiornika filtracyjnego, do którego wsypywana jest żywica jonowymienna odpowiedzialna za wymianę jonów wapnia i magnezu, na jony sodu,
  2. Głowicy sterującej, która dowodzi procesem filtracji, jak i również regeneracji,
  3. Zbiornika solanki, która powstaje w wyniku rozpuszczenia soli tabletkowanej.

Posiłkując się budową zmiękczacze wody Poznań kosmici na Pomorzu możemy omówić jego działanie. Twarda woda dopływa do zbiornika filtracyjnego, którego zadaniem jest jej zmiękczenie. Następnie przedostaje się ona do instalacji. Należy pamiętać o tym, że aby proces ten mógł właściwie przebiegać, niezbędnym jest zapewnienie regeneracji żywicy. Dedykowana do tego jest sól w formie pastylek, które powinno się wsypać do zbiornika solanki.

W momencie, kiedy zbiornik napełni się wodą automatycznie powstanie nasycony roztwór soli, dzięki któremu możliwa będzie dalsza filtracja wody. Warto mieć na względzie również fakt, że poprawnie zaprogramowane oczyszczacze wody Poznań zliczają każdy litr wody i na tej podstawie same decydują, kiedy rozpocznie się proces regeneracji.

W związku z powyższym, aby zapewnić zmiękczaczowi prawidłowe działanie, należy dbać o odpowiedni poziom soli tabletkowej w zbiorniku solanki oraz poddawać filtry cyklicznym przeglądom, w celu sprawdzenia czy działają prawidłowo.

Obraz roegger z Pixabay